Generalforamling 2024

Antal tilmeldte: 17 Pris: 0 DKK Lokation:
Frederiksvej 37
4180 Sorø
Dato:
10-03-2024 11:00 - 17:00
Sidste frist for tilmelding:
01-03-2024
Beskrivelse

Generalforsamling 2024

Kom og vær med til en hyggelig dag med masser af grin og snak samt at højne fællesskabet og vores sammenhold om den politiske virke derude.

Der serveres kaffe, sodavand og biksemad! (tilmelding påkrævet)

Indkaldelse samt regnskab 2023 og budget 2024, er udsendt via mail til alle medlemmer (tjek evt. spam hvis du ikke har modtaget den).

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent/ordstyrer.
 2. Valg af 2 stemmetællere. (Der vælges 1 fra bestyrelsen og 1 fra generalforsamlingen).
 3. Valg af referent.
 4. Formanden aflægger beretning.
 5. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
 6. Budget for næstkommende regnskabsår fremlægges.
 7. Medlemskontingent, for næstkommende regnskabsår, forelægges til godkendelse.
 8. Behandling af indkomne forslag.
 9. Valg af formand:
 • Anders Livoni Pehrson (modtager genvalg).
 1. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer:
 • Lee Wood (modtager genvalg).
 • Lars Alschner (modtager genvalg).
 • Kristian Graubæk ønsker af personlige årsager ikke af forsætte i bestyrelsen, hvorfor hans post er på valg (for 1år).
 • Valg af juniormedlem under 18 år, for 2 år; Villads Pehrson (kan ikke modtage genvalg grundet alder).
 1. Valg af 2 suppleanter.
 2. Valg af 1 revisor.
 • Hanne Schirmer Livoni Pehrson (modtager genvalg).
 1. Valg af 1 revisorsuppleant.
 2. Eventuelt.

Jf. vedtægternes § 7.3 skal forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skriftligt fremsendes til formanden via. e-mail til formand@karpefiskere.dk, og være denne i hænde senest 8 dage før dato for afholdelse af generalforsamlingen.

Jf. vedtægternes § 7.7 kan der ikke stemmes ved fuldmagt.

Kontakt info

Disse informationer er krævet til at gennemføre online betalinger i henhold til de nye EU regler for sikker online betaling (3D secure). Læs mere omkring dette her.

Pris: 0 DKK