Foreningens historie

Foreningen Danske Karpe- & Specimenfiskere blev stiftet i 1990 og henvendte sig dengang udelukkende til karpefiskere. Sådan er det ikke længere, da de fleste karpefiskere også dyrker andre former for ferskvandsfiskeri. Foreningen henvender sig derfor i dag til alle ferske specimenfiskere i Danmark.

Der bliver bygget på foreningens historie løbende....

 

Foreningen har i den tid den har eksisteret haft ni formænd:

 

Du kan se den siddende bestyrelse her.