Medlemslogin

Søg

Du inviteres hermed til generalforsamling

Søndag den 20. marts 2016 kl. 12.00

på Jels Voldsted, Koldingvej 2, 6630 Jels

 

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Formandens beretning.
4. Kassererens aflæggelse af det reviderede regnskab.
5. Behandling af indkommende forslag.
6. Valg af bestyrelse og revisorer.
7. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen

Alle forslag offentliggøres på danskekarpefiskere.dk senest en uge før generalforsamlingen.

Foreningen vil være vært ved en øl eller vand

Vi glæder os til at se dig

Bestyrelsen 


 

Der er stillet forslag til vedtægtsændringer. Du kan se forslaget som PDF-fil her. Du kan se de gældende Vedtægter her