Medlemslogin

Søg

Hvad skal vi med Danske Karpe- & Specimenfiskere, og er der overhovedet brug for foreningen og i givet fald i hvilken form?

Selv om antallet af karpe- og specimenfiskere stiger, så falder foreningens medlemstal og nærmer sig grænsen, hvor vi bliver nødt til at spørge os selv, om der fortsat er behov for en forening, der forsøger at varetage karpe- og specimenfiskernes interesse over for myndigheder og andre interesseorganiationer, f.eks. i forbindelse med biomanipulation. Ligeledes har tilslutningen til forenings arrangementer været meget lille. Vi har behov for en diskussion om, hvorvidt vi skal fortsætte foreningen og i givet fald i hvilken form.

Bestyrelsen vil derfor gerne opfordre alle til at møde op til generalforsamling

Søndag den 19. marts 2017 kl. 12.00

ved FishOn, Bredgade 207, Brønderslev

 

Indbetaling af kontingent

Kontingentet for 2017 er 125,- kr. og kan betales via indbetalingskor på netbank: Kortart +01< Kontonummer 6625843 eller ved bankoverførsel til reg.nr. 9570 kontonummer 6625843. Husk at oplyse dit navn ved overførslen!
Du kan også overføre pengene via mobilepay til tlf. 20 29 30 72 (Erik Bilde)

 

Dagsorden:
  1.  Valg af dirigent
  2.  Valg af referent
  3.  Formandens beretning
  4.  Godkendelse af regnskab
  5.  Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent
  6.  Valg af bestyrelse
  7.  Valg af suppleanter til bestyrelsen
  8.  Valg af revisor og suppleant for denne.
  9.  Behandling af indkomne forslag
10.  Eventuelt

Foreningen vil være vært ved en øl eller vand

Vi glæder os til at se dig

Bestyrelsen 


 

FishOn har lavet nogle gode tilbud til vores medlemmer, der møder op til generalforsamlingen. Derudover er der selvfølgelig også mulighed for at købe mange andre spændende ting.