Medlemslogin

Søg

Der indkaldes til generalforsamling i Danske Karpe- & Specimenfiskere
 
Bestyrelsen vil derfor gerne opfordre alle til at møde op til generalforsamling

Søndag den 11. marts 2019 kl. 12.00

ved FishOn, Bredgade 207, Brønderslev


 

Indbetaling af kontingent

Kontingentet for 2018 er 125,- kr. og kan betales via indbetalingskort på netbank: Kortart +01< Kontonummer 6625843 eller ved bankoverførsel til reg.nr. 9570 kontonummer 6625843. Husk at oplyse dit navn ved overførslen!
Du kan også overføre pengene via mobilepay til tlf. 20 29 30 72 (Erik Bilde)

 

Dagsorden:
  1.  Valg af dirigent
  2.  Valg af referent
  3.  Formandens beretning
  4.  Godkendelse af regnskab
  5.  Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent
  6.  Valg af bestyrelse
  7.  Valg af suppleanter til bestyrelsen
  8.  Valg af revisor og suppleant for denne.
  9.  Behandling af indkomne forslag
10.  Eventuelt

Foreningen vil være vært ved en øl eller vand

Vi glæder os til at se dig

Bestyrelsen 


 

FishOn har lavet nogle gode tilbud til vores medlemmer, der møder op til generalforsamlingen. Derudover er der selvfølgelig også mulighed for at købe mange andre spændende ting.