Medlemslogin

Søg

Danske karpe- og specimenfiskere er blevet gjort opmærksom på at det meget omtalte storprojekt "Nordic Water Universe", muligvis vil komme til at have betydning for muligheden for i fremtiden at kunne fiske i Hakkemosen.
- På baggrund heraf har bestyrelsen truffet beslutning om at gå ind i sagen, og har derfor kontaktet Høje Taastrup kommune:

Spørgsmål og høringssvar til projektet ”Nordic Water Universe” ved Hakkemosen i Høje Taastrup kommune.

Ang. det meget omtalte storprojekt "Nordic Water Universe", ønsker foreningen ”Danske karpe- og specimenfiskere”, at deltage i dialogen omkring projektet.

Den dag i dag er Hakkemosen et naturskønt og idyllisk åndehul midt i en ellers travl storby. Hakkemosen er elsket og værdsat af mange friluftsmennesker, heriblandt kan nævnes hundeluftere, fodgængere, cyklister og ikke mindst fiskere. -At fjerne muligheden for at dyrke vore hobby/passion ved dette åndehul vil vi i Danske karpe- og specimenfiskere være meget kede af.

Derfor har vi udarbejdet nogle spørgsmål og forslag til projektet, som vi håber vil blive taget i betragtning, selvom en evt. høringsfrist er udløbet:

Spørgsmål til projektet:
- Jeg kunne på vegne af foreningen "Danske karpe- og specimenfiskere" godt tænke mig at høre, om det vil blive umuliggjort at fiske i Hakkemosen i fremtiden, dvs. fra projektet start og fremefter?

 -Vil det stadig være muligt at finde ro i sindet ved Hakkemosen idylliske omgivelser, langt fra storbyens stress og jag, fra projektets start og fremefter?

Forslag til projektet:
Såfremt, at projektet ”Nordic Water Universe” bliver ført ud i livet, så vil foreningen Danske karpe- og specimenfiskere foreslå en løsninger, hvor også fiskere vil få mulighed for fortsat at dyrke deres hobby og nyde omgivelser.

- Den dag i dag, kan man købe fiskekort til Hakkemosen, og dette ønsker Danske karpe- og specimenfiskere selvfølgelig fortsætter om muligt.

- Er dette ikke muligt, grundet projektets udformning og omfang, vil Danske karpe- og specimenfiskere appellere til, at der laves en ordning, hvor det gøres muligt at fiske i Hakkemosen alligevel. –F.eks. uden for ”Nordic Water Universe” forventede højsæsoner.

Mvh.
Mark Hemmingsen
/bestyrelsesmedlem i Danske karpe- og specimenfiskere

-Opdateres når der er nyt i sagen…