Medlemslogin

Søg

Foreningen indkalder til generalforsamling onsdag d. 23 september kl. 19-21.

–Generalforsamlingen vil set i lyset af Covid-19-krisen, blive afholdt som et online videomøde. Et deltagerlink til generalforsamlingen vil blive sendt ud til alle medlemmer pr. email inden selve afholdelsen.

 

Dagsorden til generalforsamlingen

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Formandens beretning
  4. Godkendelse af regnskab
  5. Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent
  6. Valg af bestyrelse
  7. Valg af suppleanter til bestyrelsen
  8. Valg af revisor og suppleant for denne
  9. Behandling af indkomne forslag
  10. Eventuelt