Medlemslogin

Søg

Nyheder

Hvad skal vi med Danske Karpe- & Specimenfiskere, og er der overhovedet brug for foreningen og i givet fald i hvilken form?

Selv om antallet af karpe- og specimenfiskere stiger, så falder foreningens medlemstal og nærmer sig grænsen, hvor vi bliver nødt til at spørge os selv, om der fortsat er behov for en forening, der forsøger at varetage karpe- og specimenfiskernes interesse over for myndigheder og andre interesseorganiationer, f.eks. i forbindelse med biomanipulation. Ligeledes har tilslutningen til forenings arrangementer været meget lille. Vi har behov for en diskussion om, hvorvidt vi skal fortsætte foreningen og i givet fald i hvilken form.

Bestyrelsen vil derfor gerne opfordre alle til at møde op til generalforsamling

Søndag den 19. marts 2017 kl. 12.00

ved FishOn, Bredgade 207, Brønderslev

 

Indbetaling af kontingent

Kontingentet for 2017 er 125,- kr. og kan betales via indbetalingskor på netbank: Kortart +01< Kontonummer 6625843 eller ved bankoverførsel til reg.nr. 9570 kontonummer 6625843. Husk at oplyse dit navn ved overførslen!
Du kan også overføre pengene via mobilepay til tlf. 20 29 30 72 (Erik Bilde)

Du inviteres hermed til generalforsamling

Søndag den 20. marts 2016 kl. 12.00

på Jels Voldsted, Koldingvej 2, 6630 Jels

Danske Karpe- og Specimenfiskere har indgået og fornyet en række af rabataftaler, der giver medlemmerne mulighed for bl.a. at købe grej og bait med rabat.

Se mere i medlemssektionen, hvor du kan se de gældende rabataftaler.

Du inviteres hermed til generalforsamling

Søndag den 15. marts 2015 kl 12.00

Hos Handy Hænder, Brønderslev

I Danske Karpefiskere

søndag den 16. marts 2014 i Sorø Lystfiskerforenings klubhus.

I Danske Karpe- og specimenfiskere

søndag den 15. marts 2015 hos Handy Hænder, Brønderslev.

Kære Medlem

Du inviteres hermed til generalforsamling

Søndag den 16. marts 2013 kl 1300

I Sorøs Lystfiskerforenings klubhus

Vi er glade for at kunne præsentere vores hjemmeside i et nyt og forbedret design. Vi håber at både medlemmer og andre brugere, vil have fornøjelse af siden.