Medlemslogin

Søg

Som specimenfisker stræber man mod at fange en bestemt fisk eller en fisk af en bestemt størrelse. Når man starter med denne type fiskeri, gælder det for langt de fleste, at man sætter sig et mål for ,hvor stor den fisk, man gerne vil fange, skal være. Når man så har opnået dette, sætter man sig så et nyt mål, der er lidt sværere. For langt de fleste betyder dette, at man efter et stykke tid ikke længere kan nøjes med at fiske i sit "hjemmevand", da fiskene hér ikke er store nok. Det er så hér, at man skal til at vurdere, hvad det er, man vil med sit fiskeri. Mine personlige mål skifter lidt, alt efter hvor meget tid jeg har lyst til at bruge på transporten til og fra vandet. I nogle perioder har jeg udelukkende fisket et vand, der ligger 325 km fra der, hvor jeg bor, og i andre perioder orker jeg ikke at køre mere end 10-15 km for at komme til vandet. I de perioder hvor jeg ikke har lyst at køre langt efter fiskene, ændrer jeg gerne mit mål fra at ville fange store fisk til at ville fange én speciel fisk, som jeg ikke har fanget før, eller som på en anden måde er helt speciel. Denne type fiskeri kan være akkurat lige så tilfredsstillende, når man endelig fanger den ene, man var efter, selvom den ikke er rekord stor.

Karpefiskeri er en gren af medefiskeri, hvor der udelukkende fiskes efter karper. Disse kan fanges på mange forskellige måder – blandt andet under traditionelt medefiskeri, som de fleste kender det med naturlig agn såsom brød, majs, orm o.s.v.

I lyset af de omfattende udbrud af karpedød i sommeren 2007. Opfordrer Danskekarpefiskere at man jævnligt desinficere sit grej. Dette drejer sig primært om de genstande, der er i direkte kontakt med karperne(net, sacks, vejeslynger m.m.) Specielt er det vigtigt at desinficerer grejet efter ture til udlandet, eller hvis man fisker mange forskellige vande herhjemme. Vi anbefaler det bredspektret desinfektionsmiddel VIRKON S, da det er nemt at anvende og har dokumenteret effekt mod alle kendte virusfamilier, bakterier, svampe og svampesporer.