Medlemslogin

Søg

Karpe - Cyprinus carpio

Karpen kan kendes på den lange rygfinne og de fire skægtråde ved munden. Den er oprindelig en asiatisk fiskeart, hvis naturlige vestgrænse ligger omkring Donaufloden.
Vildkarperne er flodfisk, men allerede for mere end tusind år siden blev karperne ”tæmmet”, og er siden blevet udsat i alle typer stillestående vande. Karpen blev indført i Danmark i midten af 1500-tallet med konsum for øje. Den har nu har mistet sin rolle som spisefisk herhjemme, og er blevet en populær sportsfisk, da den bliver stor og kæmper forrygende.


I forbindelse med karpeopdræt har man fremavlet flere forskellige varianter.
Hovedtyperne er skælkarpen, der ligesom vildkarpen er dækket af regelmæssige rækker af skæl, og spejlkarpen, der er mere eller mindre nøgen og har store uregelmæssige skæl.

Spejlkarper findes i mange varianter. De næsten helt skælløse eksemplarer kaldes læderkarper. Der findes også lineære spejlkarper (radkarper), med en række store skæl langs siden samt fuldskællede spejlkarper, der er dækket af store uregelmæssige skæl.

Græskarpen er en selvstændig art, der er indført for at holde vandplanter nede. Desværre har græskarpen nogle steder fået en negativ omtale, da udsætningerne ikke tog højde for græskarpernes hurtige tilvækst.
Græskarper har ikke negativ påvirkning i mindre bestande, og kan ikke yngle i Danmark.

Karpen er mere eller mindre altædende og spiser både plantedele og forskellige hvirvelløse dyr samt undertiden småfisk.

Karpen kan yngle i Danmark, men de er meget følsomme over for konkurrence fra andre fiskearter, og derfor er forøgelsen af bestanden meget sjælden.

Derfor er bestandene i de fleste søer helt afhængige af at fiskene genudsættes efter fangsten, og inden for karpefiskeri, er det således ganske utænkeligt nogensinde at slå karper ihjel.

Karper kan heldigvis blive meget gamle – sandsynligvis helt op mod 50 år. De kan samtidig blive temmelig store. I varmere dele af udbredelsesområdet kan de opnå en længde på ca. 120 cm og en vægt på 40-50 kg, men herhjemme er de meget sjældent over 20 kg. Karper på over 10 kg er dog almindelige i Danmark.

Herunder kan du se de mest almindelige karpearter i Danmark

 

Skælkarpe

 

Spejlkarpe

 

Græskarpe