Medlemslogin

Søg

Foreningen blev stiftet i 1990 og henvendte sig dengang udelukkende til karpefiskere. Sådan er det ikke længere i dag, da de fleste karpefiskere alligevel også dyrker andre former for ferskvandsfiskeri. Foreningen henvender sig i dag til alle ferske Specimenfiskere i Danmark.

Foreningen har i den tid den har eksisteret haft 9 formænd. Den stiftende formand var Kenth Esbensen, som var formand frem til 1993, hvorefter posten gik til Thomas Vedel, som også har været redaktør for "Karpen" i en del år. Da Vedel trak sig tilbage i 2000 overtog Thomas Sanotra formandsposten og var formand frem til 2003 hvor Henrik Arvedsen, som tidligere var kasserer, overtog formandsposten i et enkelt år. Siden januar 2004 er det Thomas Bryld der har overtaget formandsposten. Bryld havde før dette, et par års erfaring i bestyrelsen og var medstifter af vestgruppen under Danske Karpefiskere i 2001. Siden har han været medstifter af samtlige udvalg, som du kan læse mere om under præsentation af de enkelte udvalg, eller du kan få et overblik under "Hvem er Danske Karpefiskere". I 2007 overtog Peder Lichtenberg formandposten. Peder havde forinden været ansvarlig for fællesindkøbsudvalget. 2009 gik formandsposten til Michael Seide der har siddet i bestyrelsen siden 2007. I 10 år sad Michael Seide på posten som formand inden han overdrog posten, Michael Seide forsatte i bestyrelsen som kasserer. 2019 gik formandsposen til Mark Hemmingsen der havde siddet i bestyrelsen i et par år. Mark Hemmingsen stoppede i 2022 som formand men forsatte sit virke i vandplejeudvalget. 2022 over tog Anders Pehrson rorpinden og er de nuværende formand 

 

  

 Kenth Esbensen

 

 

 Thomas Vedel

 

 

 Thomas Sanotra

 

 

 Henrik Arvedsen

 

 

 Thomas Bryld

 

 

Peder Lichtenberg

 

Michael Seide

 

 


               Mark Hemmingsen 


 

 

 


                Anders Pehrson