Medlemslogin

Søg

Landsforeningen Danske Karpe- og Specimenfiskere er en interesseorganisation for sportsfiskere, som dyrker fiskeri i vore ferske vande. Fiskeriet er fortrinsvis medefiskeri i søer og større åer.

Da foreningen blev stiftet i 1990 henvendte den sig dog udelukkende til karpefiskere. Sådan er det ikke længere i dag, da de fleste karpefiskere alligevel også dyrker andre former for ferskvandsfiskeri. Dette har selvfølgelig indflydelse på foreningens interesseområde og ikke mindst arbejdsopgaver. Det afspejles også i foreningens blad, som nu ofte bringer stof om andre arter end karper. Stof om karper og karpefiskeri udgør dog stadig størstedelen af bladets indhold.
Om vinteren er det fortrinsvis gedder, aborre og sandart der optager medlemmernes interesse, mens det om sommeren er Karper og andre Specimen-fredsfisk der har første prioritet.

Fiskeri efter særlig store eksemplar inden for den gældende art betegnes også som Specimenfiskeri, hvilket de fleste medlemmer dyrker i større eller mindre grad, derfor har der i årenes løb ved flere lejligheder været tale om at skifte navn fra ”Danske Karpefiskere” til ”Danske specimenfiskere”. Der har dog altid på generalforsamlingen været bred enighed om at karpefiskeriet stadig er grundpillen eller har været det hos de fleste, og netop derfor er navnet ”Danske karpefiskere” bibeholdt.

Danske Karpefiskere varetager en del politisk arbejde, ved at tage kontakt til myndighederne, når disse vil gribe ind og foretage restriktioner, som vil have indflydelse på fiskeriet i vore ferske vande. Blandt flere vigtige sager, hvor vi har påvirket politikerne i positiv retning kan nævnes hele forfodringsdebatten, hvor medefiskeri var ved at blive forbudt i Århus amt.

Endvidere har vi haft indflydelse på biomanipulationen, som er løbet lidt af sporet gennem de senere år. Førhen blev alle fredfisk slagtet, hvor man nu så småt har set fornuften i at bevare sunde og værdifulde bestande af vores elskede byttefisk. Denne form for naturindgriben påvirker alle arter i vandet, hvorfor alle, der dyrker ferskvandsfiskeri vil have gavn af foreningens arbejde.

En anden vigtig sag, er vores gode samarbejde med Skov og naturstyrelsen, som blev grundlagt i Kirkelte sagen, hvor man havde til hensigt at harpunere de få, men overordentlig store karper. Dette Fik Danske Karpefiskere sat en stopper for, og den dag i dag har vi stadigt et samarbejde med skov og naturstyrelsen. Vi arrangerer blandt andet årlige oprydningsdage på Skov og naturstyrelsen jorder. Dette har endog dannet grundlag for en Tv-udsendelse ”Karpefiskere tager skraldet” sendt på DK4.

 
Udover at være politisk talerør for landets søfiskere, har foreningen medlemsbladet ”KARPEN” som udkommer to gange årligt, i henholdsvis forår og efterår. Endvidere afholdes der hvert år forskellige arrangementer rundt om i landet, såsom ”fish-ins” (fiskeweekend med præmier) og vinteraftener med foredrag, ligesom der hvert år afholdes fællesindkøb af boilie-ingredienser og partikkelagn med klækkelige rabatter. Netop indkøb af ingredienser til fremstilling af boilies, var en af grundpillerne til at foreningen Danske Karpefiskere tog sin begyndelse i 1990.