Medlemslogin

Søg


Hjemmesiden www.karpefiskere.dk hostes på en webserver i Danmark.
De oplysninger, du giver os i forbindelse med din indmeldelse og efterfølgende medlemskab, bliver registreret i vores medlemskartotek, som opbevares hos og ajourføres af kassereren og webmasteren.

Foreningens bestyrelses e-mail-korrespondance gennem Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. og Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. gemmes så længe det er nødvendigt for at sikre foreningens drift. Endvidere gemmer vi de betalingsoplysninger, vi skal iflg. regnskabslovgivningen. Vi gemmer altså kun ”Almindelige Personoplysninger”, ingen ”Følsomme Personoplysninger”. Foreningens bestyrelse opbevarer endvidere separat fra medlemskartoteket oplysninger om de medlemmer, for hvem foreningen har indhentet børneattester i forbindelse med aktiviteter for børn og unge under 15 år. En persons børneattest hos Danske Karpe- og Specimenfiskere destrueres, når den ikke er gyldig længere og ikke skal fornyes, eller når personens medlemskab er ophørt.

Dit navn, postadresse, e-mailadresse, tlf.nr., bruges kun til at kunne servicere dig bedst muligt og orientere dig om foreningens aktiviteter, nyheder, aktuelle tilbud og til udsendelse af foreningsbladet Karpen, samt til at svare dig, når du kontakter os. I mailkorrespondance til flere medlemmer bestræber vi os på altid at anvende ”Blind Carbon Copy” /bcc, adressefeltet, så den enkelte ikke kan se andre medlemmers e.mail-adresser.  

Når du deltager i foreningens egne eller offentlige aktiviteter, herunder konkurrencer, kan vi vise dit navn på vibfisk.dk og andre medier, digitale og trykte, i forbindelse med formidling af konkurrenceresultater, præmieoverrækkelser og lignende. Ved at deltage i sådanne aktiviteter uden forhåndsindsigelse til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller konkurrenceledelsen mod offentliggørelse af dit navn og resultat accepterer du dette.

Vi gemmer dine oplysninger så længe du er medlem, og dine oplysninger kan ikke slettes før et medlemskab er ophørt. Såfremt du ikke beder om at få dine oplysninger slettet, gemmer vi dine kontaktoplysninger i op til 5 år + løbende kalenderår. Efter ophørt medlemskab kan det forekomme, at vi erindrer dig om, at du måske blot har glemt at betale kontingent eller har glemt at melde dig ind igen (du er automatisk udmeldt, hvis kontingent ikke er betalt inden 1. februar. Efter ophørt medlemskab kan f.eks. e-mailadresser på slettede kontakter forekomme i arkiveret korrespondance, herunder i e-mails, som er udsendt til ”alle medlemmer”.

Vi har kun de oplysninger, du har givet os og hverken adresseændringer, telefon eller e-mailadresse opdateres automatisk, så du skal selv meddele os, når der er ændringer.

Ønsker du at se, hvilke oplysninger vi har registreret om dig eller ønsker du oplysningerne rettet eller slettet, kan du give besked om det ved at sende en e-mail til : Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Efter sletning kan vi ikke gendanne dine oplysninger, hvorfor evt. senere medlemskab kræver ny indmeldelse og afgivelse af de fordrede oplysninger.

Danske Karpe- og Specimenfiskere sælger ikke personoplysninger. Vi videregiver kun oplysninger til tredjepart, når det er påkrævet af lovgivningen.

Vi videregiver i den forbindelse kun oplysninger til foreningens revisor(er), bestyrelsessuppleant(er), offentlige myndigheder, vores bankforbindelse, og samarbejdende foreninger i det omfang, det viser sig nødvendigt. Det kan være i forbindelse med f.eks. revision, tilmelding til arrangementer, rekvisition af fiskekort, ansøgning og opnåelse af tilladelser, attester, digital adgang til pengeinstitut, DGI, bookingportalen, e-boks o.lign. I visse tilfælde skal vi bede om CPR-nummer og dit samtykke til opnåelse af adgange samt ansøgninger om attester eller tilladelser fra myndighederne. Disse oplysninger anvendes kun til det specifikke formål og gemmes ikke sammen med dine medlemsoplysninger.

Som medlem accepterer du, at Danske Karpe- og Specimenfiskere kan registrere og behandle dine oplysninger som angivet ovenfor, og at vi sender medlemsinformation, kontingentopkrævning og andet medlemskabsrelevant materiale til dig.

Fotos
Når medlemmer sender, e-mailer, uploader eller på anden måde overdrager billeder til Danske Karpe- og Specimenfiskere, anses dette for medlemmets samtykke til offentliggørelse af billederne i det omfang, foreningen finder det formålstjenligt, medmindre medlemmet ved overdragelsen gør opmærksom på, at billedet ikke må offentliggøres, men kun tjene et af medlemmet nærmere angivet formål, f.eks. til at illustrere et ønske, eller som led i en argumentation, forklaring eller lign.
Ovenstående gælder offentliggørelse både på digitale og trykte medier.

Medlemmer er selv ansvarlige for indlejret information, herunder evt. indlejrede lokalitetsdata i de fotos, de overdrager til foreningen. Foreningen har ikke kapacitet til at kontrollere og fjerne evt. EXIF GPS data fra modtagne fotos.
Du kan indstille dit kamera eller smartphone app til ikke at gemme placeringsdata. Du kan også efterfølgende fjerne GPS data fra et foto. I Windows findes f.eks. funktionen ”Fjern egenskaber og personlig information”, som giver mulighed for at oprette en kopi med mindst mulig information eller for blot at fjerne GPS-data fra billedet.

Vi viser kun portrætbilleder sammen med almindelige personoplysninger i det omfang, den enkelte har givet samtykke, f.eks. fotos af bestyrelsen. Ligeledes vil opstillede gruppebilleder kun blive vist efter samtlige optrædendes samtykke.

Vi viser på karpefiskere.dk situationsbilleder fra foreningens og medlemmernes aktiviteter og oplevelser. 

Såfremt du optræder på et foto uden for det offentlige rum (dvs. hvor der ikke er adgang for offentligheden) og du ønsker din optræden på billedet anonymiseret eller fjernet fra karpefiskere.dk, kan du henvende dig til e-mail:  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Hvis du optræder på et billede optaget i det offentlige rum, kan du på samme måde bede om at få det anonymiseret eller fjernet. Det vil altid ske, hvis det drejer sig om en person under 15 år. I andre tilfælde vil en evt. redigering/anonymisering eller fjernelse bero på en konkret vurdering, særligt hvis der optræder flere personer på billedet. 

Udvalgte situationsbilleder deles lejlighedsvis i foreningens facebookgruppe af foreningens bestyrelsesmedlemmer. Ejerskabet til billedet overdrages ikke, men som det er de fleste bekendt, forbeholder Facebook sig retten til også at bruge billedet. Derfor overvejes altid nøje, hvad foreningen uploader til sociale medier.
Foreningen tagger ikke selv evt. personer på billederne, men da billeder med personer i juridisk forstand er ”personoplysninger”, kan du naturligvis altid bede os om at slette billedet eller fjerne dig fra det, såfremt du ikke ønsker at optræde på Facebook i den konkrete sammenhæng.

Foreningen er ikke ansvarlig for medlemmers opdateringer, opslag mv. på Facebook eller andre sociale medier eller websites.

 

Ejeroplysninger:

www.karpefiskere.dk
Danske Karpe- og Specimenfiskere
Vendersgade 11, 1. tv.
8800 Viborg

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.
Danske Karpe- og Specimenfiskere
Seneste revision: 10. mar. 2020