Medlemslogin

Søg

DAGSORDEN

Dato: 27-04-2022 kl. 18:00 – afholdes som lukket møde Sted: Hvidsten Kro,
Mariagervej 450 8981 Spentrup
Tilstedeværende:
Anders Pehrson - Rachid Bensrati - Christian Pabst - Michael Seide- Villads
Pehrson
Gæst: Hanne Schirmer Livoni Pehrson
Gæst: Vores redaktør: Connie Bøgvad Schmidt
Fraværende varslet:
Morten H. Pedersen
Ordstyrer:
Formand Anders Pehrson
Referent:
Michael Seide

1.0

Gæst:
Hanne Schirmer Livoni Pehrson kommer forbi og deler ud af ideer, erfaring og giver indspark til vores
bestyrelse
Profil:
• Virksomhedsejer og direktør

• Uddannet revisor HD-R

• Bestyrelsesuddannelse

• Erfaring fra bestyrelser i frivillige foreninger
Hanne forlader etablissementet når hun er færdig, således at vi kan afholde vores bestyrelsesmøde
Velkommen til Hanne ordret er dit.
Hanne kommer med mange gode inspark og deler ud af hendes erfaring.
Bestyrelsen får en del gode råd og nye arbejdsredskaber med sig.
Tak til Hanne for hendes tid
Vi går videre til selve bestyrelsesmødet.

2.0

Siden sidst:
• RFL sagen (Fisk & Fri)
• Sagen er pt. Afsluttet fra vores side

• Davinde søerne
• Udsættes til næste gang (Morten)

• Merchandise
• MS: estimeret status på lageret er 10-12 hættetrøjer. Ca. 30 stk. t-shirt mocca, ca. 55 stk. t-shirt sorte, ca.
60 stk. huer
• Her i nærmest fremtid laves der et udsalg på de sidste hættetrøje så MkII modellen udfases og der gøres
plads til MkIII trøjen er fundet vi skal bare lige at de sidste design detaljer på plads.
Der er andet merchandise i støde skeen mere om det i nærmeste fremtid.

3.0

Foreningens oplysninger:
• CVR. numre
• MS: I forbindelse med overgang til frivillig forening og fornyelse af dette, skete der en fejl således at
foreningen blev dobbelt oprettet med 2 cvr-numre til følge, det er nu rettet således at foreningen kun har
det ene cvr-nummer.

• Foreningens adresse jf. vedtægterne
• MS: Foreningens adresse følger formanden i følge vedtægterne og det er blevet redigeret hos virk.dk.
Således at foreningen står under formand Anders Pehrsons adresse og tlf. Nummer. Men mailadressen
er stadigvæk kasserens da det er ham der skal ind og forny foreningen som frivillig, da det er kasseren
der har “medarbejder nemid” til foreningen.

4.0

Status:
• Medlemstal: I skrivendestund er vi 124 medlemmer

• Økonomi
o Banksaldo pr. Dags dato 71.434,43 kr. Kontantkassen 0,00 kr.
• o Resultat

5.0

Generalforsamlingen og bestyrelsesmøder:
! Referat til hjemmesiden samt socialemedier
! Referat fra bestyrelsesmøderne lægges på den lukkede del af hjemmesiden de bliver ikke lagt ud på de
socialemedier

1

6.0

Foreningsbladet og Specimen Cuppen:
• SC: Aflyst 2022, medlem vil gerne være tovholder 2023
Kenneth Bojesen har tilbudt sig om at være tovholder vi kobler ham op
på specimencuppen
• Bladet:

o Connie gratis 2022 – ikke fremover (hvad skal/vil vi tilbyde hende?) o
Sponsorer og samarbejdspartnere i bladet
Program til brug af bladet (kontakt formanden)
Vi har kørselgodtgørelse på 1,5 kr. pr km (kontakt kasseren)
Sponsor og samarbejdspartner skal med i bladet
Sponsor aftaler fks 3 forskellige pakker
Med forskellige priser og ydelser AP laver et oplæg

7.0 8.0 9.0
Hjælpeforum
MS: Der er oprettet en Facebook gruppe, som er klar til at gå i luften i nærmest fremtid
hvis der ikke er nogle indvindinger til den.
Fishinn 2022
Nye sponsorer på vej til fish in.
Fish in skal ses som et social arrengement og været attraktivt for nye karpefiskere.
Punkt til næste møde rovfisk fish in samt en evt udlandstur.
Årshjul for fish in punkt til næste møde.

Fisk & Fri
! Kontakt med Jens Bursell

! Vi udarbejder en artikel til Jens som bliver bragt i fisk & fri, en artikel om foreningen
derud over får vi mulighed for at få bragt vores arrangementer resten af året.
!

10.0

Hjemmesiden:
• Status og fremtid (status siden sidst CP?)

• Ny hjemmeside:

o Vigtig pga. sponsorer og samarbejdspartnere o
Forenkles og gøres let for brugeren
o Forenkles for administratorer
" Sammenkobles med økonomisystem og medlemsplatform o
" Det koster penge at tjene penge
" Muligvis sponsorudvalget kan finde til en stor del af udgiften? o
" Ad Hoc hjemmesideudvalg oprettes?
" Indhenter tilbud fra 3 udbydere
" Får præsentation fra udbyderne
" Foreligger den ”bedste af de 3” for bestyrelsen til evt. godkendelse.

11.0

Eventuelt:
! Vedtægter (udsættes til bestyrelsesmødet 6. november 2022) o Klargøring
til evt. vedtægtsændringer inden GF 2023
! MS: Tjekker op på vedtægter og foreningsstrukturen. Gennemgår
hjemmesiden for rettelser efter konstitueringen af den nye bestyrelse.

! MS: Vil foreslå at vi fremover har et fast punkt på dagsorden, der evt. kunne
hedde bestyrelsesmedlem. Så kan der lige tages en runde om der er noget vi
hver især vil ha luftet, uden det behøver at skulle sendes som punkt til
behandling på bestyrelses mødet.

Fiskeri messe på Fyn, noget vi evt. kunne deltage i

 

vi takker for go ro og orden