Medlemslogin

Søg

Under denne sektion vil foreningens politiske virke blive forsøgt synliggjort ved at beskrive aktuelle sager.

Det politiske arbejde vil blive tilgået med forsigtighed og i mange tilfælde er processen langsomlig. –Derfor vil man i forhold til foreningens politiske virke kunne forvente, at det i perioder vil være svært at informere om aktuelle sagers udvikling. Vi vil alligevel efter bedste evne forsøge at give et indblik i aktuelle sager på et informativt niveau, samt forsøge at give et overblik over hvilke positive output foreningens politiske virke har ført med sig.

 

Herunder kan du klikke og læse mere om de seneste poltiske sager Danske Karpe- og Specimenfiskere har engageret sig i: 

-Lynge Grusgrav

-Tranbjerg Sø

-Birkerød Sø

-Klokkerholm Møllesø 

-Hakkemosen

-Viborg Søerne