Medlemslogin

Søg

I 2017 blev Danske Karpe- og Specimenfiskere gjort opmærksom på at et nyt regulativ var i støbeskeen hos Viborg Kommune. –I den forbindelse var der i det første udkast til et nyt regulativ lagt op til et total forbud for brug af forfoder i forbindelse med fiskeri. Foreningen valgte derfor at gå ind i sagen og udarbejdede et høringssvar til Viborg kommune, hvori det bl.a. blev forslået at begrænse brugen af forfoder til 500 g. pr. pers. pr. dag. –Dette har Viborg kommune desværre ikke valgt at imødekomme og pt. det nye regulativ blevet godkendt og afventer formelt set kun den sidste klagefrist på 14 dage.

I det nye regulativ for Viborg Søerne lægges der op til at brug af forfoder i forbindelse med fiskeri i Viborg Søerne kun må finde sted, såfremt at Viborg Kommune har modtaget ansøgning om ønsket brug af forfoder og at denne godkendes.

 

Dog er der også kommet noget positivt ud af udarbejdelse af et nyt regulativ for Viborg Søerne, da Viborg Kommune i det nye regulativ har lagt op til brug af en læskærm(bivvy/brolly) i forbindelse med fiskeri er tilladt på kommunens bredarealer.

 

*Du kan herunder læse foreningens høringssvar ved at klikke på linket nedenunder:

 

Klik hér for at se høringssvar.

 

*Du kan læse om det netop godkendte regulativ for Viborg søerne i linket herunder:

 

https://kommune.viborg.dk/Borger/Natur,-miljoe-og-affald/Soer-og-vandloeb/Vandloeb/Regulativrevision