Medlemslogin

Søg

Danske Karpe- og Specimenfiskere har taget kontakt til Århus Kommune for at få en dialog i gang omkring det rekreative karpefiskeri i Tranbjerg Sø. –Der er blevet opsat nyt skiltning med campering forbudt ved søen, og det har ført til at lokale borgere har anmeldt flere karpefiskere for at campere... 

 

Klik på nedenstående link, og læs hvad Danske Karpefiskere har skrevet til Århus Kommune:

Dialog med Århus Kommune

 

Nyt i sagen pr. 16/4-2019:

Der samarbejdes i øjeblikket med Århus Kommune om udarbejdelsen af ny skiltning, som bliver mere præcis end de nuværende pæle med piktogrammer.

Indtil en ny skiltning er opsat ved søen, vil vi opfordre karpefiskere til at udvise mådehold og tålmodighed i forhold til sagen, således at foreningens samarbejde med Århus Kommune ikke falder til jorden. - Det vil i praksis betyde, at man kun i begrænset omfang bør at slå sin bivvy eller brolly op i dagstimerne, og at den skal fjernes om natten.

Skulle der alligevel mod forventning opstå udfordringer med klager fra søens øvrige rekreative brugere og evt. politiopbud, må der gerne henvises til følgende email sendt fra Århus Kommune til Østjyllandspoliti: 

 

 

Danske Karpe- og Specimenfiskere har på baggrund af henvendelser fra medlemmer vedrørende Lynge Grusgrav, valgt at tage kontakt til City Property Holding A/S, som administrerer salget af det private område som Lynge Grusgrav hører under, samt Allerød Kommune, som har området indskrevet i Kommunens lokalplan. -Foreningen vil forsøge at få en dialog i gang omkring de rekreative værdier, der vil være ved at åbne op for fiskeriet i Lynge Grusgrav.

 

Klik på nedenstående link, og læs hvad Danske Karpefiskere har skrevet til City Property Holding A/S og Allerød Kommune:

Dialog med City Property Holding A/S og Allerød Kommune

Danske karpefiskere har i løbet af sagen forløb gennem 2017-18 været i dialog med de foreninger, som ville blive berørt af den kommunalt planlagte biomanipulation af Klokkerholm Møllesø i Brønderslev Kommune, heriblandt Klokkerholm Sportsfiskerforening som har fiskeretten, og Brønderslev Lystfiskerforening som har fiskeretten i Ryå med gydebanker i Klokkerholm Møllebæk, hvor vandet fra søen løber ud i og videre ud i Ryå. I forbindelse med den drastiske sænkning af vandstanden er der blevet rettet henvendelse til Brønderslev Kommune og Dansk Naturfredningsforening, samt kontakt til medier, herunder tv og radio. Koordinering af folk der er mødt op og vist deres utilfredshed, har også fyldt en del og dialog mellem put and take ejerne, hvor fiskene er blevet flyttet til. 

 

Karperne er i forbindelse med biomanipulationen blevet flyttet fra Klokkerholm Møllesø til hhv. Øster Møllesø, Kinnerup put & take og Ny Thorup Fiskepark.

 

Du kan læse noget af mediedækningen i forbindelse sagen ved klikke på nedenstående links:

 

http://nyheder.tv2.dk/samfund/2018-04-03-enorme-vendsysselske-karper-skal-fjernes-fra-soe

 

https://www.tv2nord.dk/artikel/ballade-om-klokkerholm-moellesoe-broenderslev-kommune-toemmer-den-fisk

 

https://nordjyske.dk/nyheder/karpevenner-kom-ikke-taet-paa/2a0273ef-cb66-4c21-a724-d523e3c24dc1