1. Arrangør
Arrangør af Specimen cuppen er Danske Karpe og Specimenfiskere.

2. Deltagere
For at deltage i Specimen cuppen skal man være medlem af Danske Karpe og Specimenfiskere.
Medlemmer der er i kontingentrestance kan ikke tilmelde fisk til konkurrencen.

3. Periode for konkurrencen
Specimen cuppen følger kalenderåret, dvs. fra den 1. jan. 2019 til den 31. dec. 2019.

4. Tællende arter
Der fiskes efter følgende arter:
• Skælkarpe
• Spejlkarpe
• Græskarpe
• Gråskalle
• Rudskalle
• Karusse
• Suder
• Brasen
• Rimte
• Knude
• Russisk stør (diamant stør)
• Sibirisk stør
• Beluga stør
• Hvid stør
• Aborre
• Gedde
• Sandart
• Havørred
• Bækørred
• Søørred

• Ål


5. Tilmelding af fisk
For at en fisk kan deltage i konkurrencen gælder følgende:
• Fisken skal være fanget af det medlem, der tilmelder den til konkurrencen
• Fisken skal være fanget med fiskestang
• Fisken skal være fanget i Danmark
• Fisken skal overholde eventuelle mindstemål og været fanget udenfor eventuelle fredningstidspunkter
• Fisken skal være fanget lovligt, herunder gælder at fiskeren har indløst relevante fiskekort til stedet hvor den fanges
• Fisken skal være tilmeldt cuppen senest en kalendermåned efter den er fanget
• Fisken skal være fanget i den periode cuppen løber
• Fiskeren skal være fuldgyldigt medlem af Danske Karpe og Specimenfiskere på Det tidspunkt fisken er fanget.
• Et medlem kan maksimalt deltage med 3 fisk indenfor hver art, tilmeldes flere end 3 fisk af samme art, er det de tre største der medregnes i konkurrencen

6. Pointgivning
Der er point til de 10 største fisk indenfor hver art målt på vægt (kg med én decimal), fordelt således:
• Nr. 1: 25 point
• Nr. 2: 20 point
• Nr. 3: 16 point
• Nr. 4: 12 point
• Nr. 5: 10 point
• Nr. 6: 8 point
• Nr. 7: 6 point
• Nr. 8: 4 point
• Nr. 9: 2 point
• Nr. 10: 1 point
Har 2 eller flere fisk samme vægt, tildeles de alle samme point, f.eks. hvis de tre største fisk indenfor en art har samme vægt tildeles de 25 point, den fjerde største fisk får stadig 12 point.
Fisk fanget i forbindelse med Danske Karpe- og Specimenfiskeres arrangementer giver dobbelt point.

7. Vinder af cuppen
Vinder af cuppen er det medlem, der gennem konkurrencen opnår flest point. Har to eller flere opnået samme antal point afgøres placeringsrækkefølgen efter følgende parametre i prioriteret rækkefølge:
• Flest tilmeldte fisk indenfor alle arter
• Fisk tilmeldt i flest forskellige arter
• Flest opnåede førstepladser i de forskellige arter, herefter andenpladser, tredjepladsen osv.

8. Afgørelser i tvivlstilfælde
Vi tager udgangspunkt i at deltagerne giver korrekte oplysninger, og ikke har interesse i at snyde i en venskabelig konkurrence mellem foreningens medlemmer, hvor det først og fremmest handler om æren og gode fiskeoplevelser.
I tilfælde af tvivl om hvorvidt reglerne er overholdt, fiskens vægt og så videre er det bestyrelsen der suverænt træffer afgørelse på baggrund af de tilgængelige informationer. Bestyrelsens afgørelser er inappelable, men kan tages op til revision, hvis der kommer nye informationer.